Lagans historia

Lagan fick inte sitt namn förrän i slutet av 1800-talet då järnvägen kom till vårt samhälle. Men människor har levt och handlar och rest genom vårt samhälle i över tusen år. De många gravfälten och inskriptionerna på många runstenar vittnar om att detta var en viktig boplats under vikingatiden (enligt Henrik Klackenberg, Lund 1986),

Mer om detta finner du här.

 

Kommunvapnet

År 1956 fick Berga kommun sitt kommunvapen. Det var Bergaortens Hanverks- och Industriförening som hade väckt förslaget i kommunalfullmäktige fyra år tidigare och en kommitté under ledning av Gunnar Blixt hade arbetat fram förslaget som nu hade undertecknats av Hans Majestät Konungen. 

Mer om detta finner du här.

 

Yllefabriken

Dammbyggnaden, kraftstationen och ett par villor som uppfördes 1904 av fabrikör D. J. Nordström var en av anledningarna till att företaget Lagans startades i Lagan. En annan anledning var den fabriksbyggnad som byggdes år 1908 av sprängämnesinspektören Gottfried von Feilitzen. Han planerade att tillverka krut där, men av olika anledningar kom tillverkningen aldrig igång. 

Mer om detta finner du här. 

 

Företagsamheten i Lagan 1969

1969 var det full aktivitet inom företagsamheten i Lagan. Tidningen "Veckans affärer" besökte Berga kommun, med huvudorten Lagan, och skrev ett långt reportage med rubriken "Lagan - drömmen om det företagsvänliga samhället."

Mer om detta finner du här. 

 

Tågtrafiken genom Lagan

1899 gick det första tåget genom Lagan. En stor del av transporterna bestod av torv från yllefabriken, men järnvägen fungerade också som skolskjuts under en period.
Mellan Lagan och Värnamo är det uppförsbacke och det berättas att banmästarens barn ibland smorde in rälsen med såpa bara för att få se tåget backa och ta sats för att orka börja sin färd från Lagan till Värnamo.


Persontrafiken från Lagan upphörde 1986 men godstrafiken fortsatte ytterligare 10 år och upphörde först 1996. Stationshuset är en av Lagans äldsta byggnader och än idag finns både biljettlucka och väntsal kvar. Halva huset var bostad fram till början av 1990-talet. År 2000 köpte samhällsföreningen stationshuset och restaurerade det till befintligt skick.


Bilder från då sista tåget passerade Lagan finns i fotogalleriet.

 

Lite nostalgi...

Tidtabell från Linjebuss - 1979Tidtabell linjebuss

Kopior av tidtabell för Linjebuss. "Gäller fr.o.m. 1979-06-20 tills vidare."

 

Freden vid Berga Kyrka

Kung Birger Magnussons bröder, hertigarna Erik och Valdemar Magnusson, vill ha mera makt. Detta leder till stridigheter, och till slut en kupp mot kung Birger. Kung Erik Menved av Danmark är gift med bröderna Magnussons syster och vill hjälpa kung Birger och dras in i striden. 

Läs mer om historien bakom freden vid Berga kyrka den 2:a maj 1308.