Skriv ut
Kategori: Lagan
Träffar: 3375

LAGANS SAMHÄLLSFÖRENINGS UTMÄRKELSE 2018

ÅRETS LAGANBO  Bengt Tonnvik

 

Bengt Tonnvik är en mångkunnig man med många strängar på sin lyra. Trädgårdsintresset har tagit sig uttryck i anläggandet av den egna trädgården Fållen i Toftaholm, vida känd för sin skönhet och artrikedom och öppen för visning varje år.

Bengt har gjort en enorm ideell insats vid anläggandet av Slussens Pilgrimsträdgård. Hans kunnande inom trädgårdsanläggning kom väl till pass vid grundläggningen. Han har sedan bistått med råd och dåd vid skötseln av trädgården, och hans känsla för konst och design har visats i ett antal installationer med rostat stål.

 Bengt har också ett mångårigt engagemang som ordförande i Sällskapet Trädgårdsamatörerna och som mycket aktiv medlem i Friluftsfrämjandets lokalavdelning. Engagerad, mångkunnig och initiativrik, Bengt Tonnvik Årets Laganbo.