Nyhetsarkiv 2015

Genomfart tung trafik Storgatan i Lagan.

Cykelväg Lagan-Ljungby. Varför förkasta tunnelalternativ via befintlig "kotunnel" vid korsning väg25?

Aktuella frågor i Trafikgruppen.

Åkonst i Lagan 14 aug - 14 sept.

Trafiksäkerhet, framkomlighet och miljö i Lagans samhälle, ombyggnad E4, hur påverkar det samhället? Cykelväg Lagan-Ljungby. Hur korsar cyklisten väg 25?

 

Genomfart tung trafik på Storgatan är ett stort problem. Av möjliga alternativ till förändring är utbyggnad av Västergatan till gamla E4 det bästa!
Framkomligheten och tidsvinster för den viktiga tunga trafiken ökar. Trafiksäkerheten på Storgatan ökar buller- och avgasproblemen minskar betydligt.
Problemen med genomfartstrafiken gäller framförallt vid den långa ombyggnadstiden av E4- beräknas till minst tre år- men även efter denna ombyggnad
är det en stor fördel att trafiken leds runt samhället Lagan och dess bostäder.

 

Många är mycket glada över den nya fina gång och cykelvägen på banvallen mellan Ljungby och Lagan. Beslut har tagits i kommunstyrelsen att använda den säkra
passagen, tunnelalternativet. Ett märkligt beslut har senare tagits i Tekniska nämnden som innebär, att man måste passera RAKT ÖVER den hört trafikerade väg 25.
Motiveringen är att det inte är ekonomiskt försvarbart att använda befintlig tunnel.
Nu kan du rösta på vårt alternativa förslag. "Anslut kotunneln till Sickingekorset" på www.ljungby.se Aktuella E-förslag på startsidan.
I vårt förslag kan både trafikanter som korsar Sickingekorset, (alla hästtjejer) och cykelvägen använda sig av kotunneln.

Missa inte möjligheten att rösta på vårt e-förslag, på www.ljungby.se Aktuella E-förslag på startsidan.Trafiksäkerhetsproblem i Lagan. Tung trafik på Storgatan genom Lagans samhälle, många långtradare och timmerbilar med släp passerar dagligen.
Stopp för tung trafik!!! Vi önskar stöd av Ljungby kommun mot Trafikverket som vägrat stopp.
40km genom samhället. Bostadsområde på båda sidor.Skolbarn passerar till/från Åbyskolan och Ringbadet. Personer med rullatorer och rullstolar passerar.
Ny förskola i Swedbankhuset, 30km/tim. Industrigatan passeras av GCväg Åbyskolan-Storgatan: Skymd sikt vid Opido/Modulpac.
Avlastning på gatan vid Modulpac. Vägens sträckning olämplig. Varningsskyltar saknas på Industrigatan.
Gunnarsforsgatan: GCväg söderut från Åbyskolan slutar 50 m före Åbyforsvägen. Cykelbro över Lagan vid Bofästet önskvärd.
GCvägen på banvallen passerar Åbyforsvägen och Värnamovägen varningsskyltar saknas.
GCväg utmed Värnamovägen, Bro kraftstation-Storgatan på södra sidan av vägen önskvärd. Befintlig trottoar undermålig.
Korsningen Västergatan/Domarydsvägen: trafikdelare önskvärd pga många genar över korsningen. Övergångsställe vid Slussen önskvärt.
Bergastigen passerar Åbyforsvägen, Ljungbyvägen och Värnamovägen, inga varningsskyltar på vägarna. GCvägen Lagan/Ljungby vid väg 25.
Överfart LIVSFARLIG, 20,5 m från cykelfållan till motsatt vägkant. Inga varningsskyltar på 25an!!!!
Den så kallade ”stadsliknande” insmalningen av Storgatan med betong-sten ger upphov till buller och vibrationer.
Pollarna är dessutom en estetisk katastrof ur stadsmiljösynpunkt. Enligt Trafikverket har utformningen bestämts i samråd med Ljungby kommun.


Invigning sker den kl 14 augusti. Installationer vid hängbron av Heider Ali ( från Växjö),
vid bron mot Åbyskolan av Birgitta Heiling (Nöttja) samt vid bron mot hembygdsparken av Set Söderholm.