Årets Laganbo 2016

Utsedd av

LAGANS SAMHÄLLSFÖRENING

Berit Svensson är ett bekant namn för många i Lagan. Hon har en långvarig gärning som distriktssköterska och på så vis lärt känna de flesta Laganbor, både yngre och äldre.

Hon har också gjort ett mycket uppoffrande arbete under sin fritid. Hon har varit ordförande i Lagans Röda Korskrets under nästan 25 år, och hennes insatser där är ovärderliga. Berit har fortfarande ett stort och varmt hjärta för Röda Korset. Hon är kassör i Allmänt Väl och är, eller har varit, engagerad i flera föreningar, och hon tvekar aldrig att ställa upp och hjälpa till.

Hon visar  stor generositet gentemot människor och har alltid ett vänligt ord till övers för alla.

För engagemang för sina medmänniskor, långt utöver det vanliga,  utses Berit Svensson till Årets Laganbo 2016.

 

Lagan den 3 september 2016.