LAGANS SAMHÄLLSFÖRENINGS

KULTURPRIS 2012

Tilldelas

Siv Bayard.

 

Redan på 40-talet började vår kulturpristagare som du var 9 år sin musikaliska karriär genom att ta tramporgellektioner hos
Efraim Melander i Lagan. I 14 årsåldern började hon i kyrkokören hos Emma Ahlström, ett intresse som varat sedan dess. Pristagaren
är en drivande kraft och framstående i Glada Toner och Cittragruppen, numera Glädjespridarna. På senare år har även Bergabygdens spelmän fått henne som medlem.

För sitt musikaliska engagemang långt utöver det vanliga och förmåga att sprida glädja genom musik och sång till andra
tilldelas Siv Bayard årets kulturpris.

Lagan den 6 juni 2012.