Johan Hård är en gladlynt och positiv kille med en stark passion i allt vad han gör. Han sätter Lagan på kartan och gör en stor ideell gärning för alla ungdomar, även funktionshindrade inom idrotten. Han inspirerar och uppmuntrar framförallt laganungdomar att ta plats och visa och utveckla sin talang och självkänsla.

Vi hoppas på att Johan även i framtiden kommer att fortsätta med sin goda gärning, att vara en samhällsbyggare för ungdomar som innebär att alla är med och blir sedda, stärker integrationen och därigenom sprids god kultur.

Modig, engagerad och innovativ samhällsbyggare  Johan Hård  Årets Laganbo 2019.