Lagans Samhällsförening håller årsmöte tisdagen den  21 mars  i Stationshuset i Lagan Kl 18.00. OBS tiden !

Välkomna, Styrelsen