Passsage 25:an via ”Kotunneln”.

Förbättring ytbeläggning storgatan i Lagan.

Räcke på gamla Prästorpsbron.

Räcke utmed cykelväg  bakom Lagans Plåtprodukter.

Förlängning Västergatan södra infarten Lagan. 

Bevara Ringbadet.