Vi i Lagans Samhällsförening vill rikta ett stort TACK till alla ni 1977 som skrivit under för en upprustning av Ringbadet och dess bevarande för framtiden. Stort TACK också till BERGAHALLEN och SLUSSEN för att vi fått ställa upp bord för information och underskrifter.

Genom att gå samman och framföra en åsikt i demokratisk anda,till Ljungby kommun, kan vi hjälpas åt att göra skillnad.

 
 
Standarden på Ringbadet i Lagan har under senare år alltmer försämrats. Det gäller tekniska fel på utrustningen, läckage i bassängerna, förslitning av lokalerna och bristande tillgänglighet. Vi kräver därför att Ringbadet rustas upp med avseende på:
  •  Bassängutrustningen inklusive uppvärmning
  •  Duschar
  •  Omklädningsrum
  •  Badvakter

Vi kräver att Ringbadet håller samma standard som motsvarande bad i Ljungby. Vi kräver också att de befintliga bassängernas storlek bibehålles. En stor fördel med Ringbadet i sin nuvarande form är att man har samtidig uppsikt över alla tre bassängerna. Ett viktigt argument för Ringbadet är också möjligheten att bedriva  en simskola på orten.

 

Från och med lördag den 24 februari 2018 finns namninsamlingslistor på Bergahallen och Slussen.
 
Ringbadet