På Lucia-dagen mottog styrelsen sitt pris vid fullmäktigemötet

 

Styrelsen för Lagans Samhällsförening år 2000-2006 fick torsdagen den 13 december 2007
motta priset för god byggnads- och kulturmiljövård, när Ljungby kommunfullmäktige höll
årets sista sammanträde på Grand. Priset delades ut av ordföranden i Kultur- och
fritidsnämnden Anders Bondeson, själv uppvuxen i Lagan. Priset består, förutom äran, av en
tavla målad av Kerstin Eriksson, med stationshuset i Lagan som motiv. De som representerade
styrelsen var Jan-Erik Andersson, Bengt Karlsson, Per-Håkan Andersson, Barbro Sandell,
Kerstin Ahlberg och Alf Johansson.
Efter prisutdelningen deltog de i den årliga julsupén på Terraza tillsammans med övriga kultur-
pristagare och stipendiater.