LAGANS SAMHÄLLSFÖRENINGS

KULTURPRIS 2014

Tilldelas

Bengt Jönsson

Bengt har god kunskap om gamla saker och han kan återställa dem i ursprungligt skick. Han har varit en drivande kraft vid renovering och förnyelse av Hembygdsgården i Lagan. Bengt har intresse och god vilja att förvalta och bevara bygdens historia. Han är med andra ord en eldsjäl.

För engagemang för bygden långt utöver det vanliga och som gjort det möjligt för alla att ta del av dess historia genom hans insatser, tilldelas Bengt Jönsson Lagans Samhällsförenings kulturpris 2014.

Lagan den 6 juni 2014.

...

LAGANS SAMHÄLLSFÖRENINGS

KULTURPRIS 2013

Tilldelas

 Kurt Brunskog, Jan Lönn och Gustav Svensson.

...

LAGANS SAMHÄLLSFÖRENINGS

KULTURPRIS 2012

Tilldelas

Siv Bayard.

 

Redan på 40-talet började vår

...

Nationaldagsfirande 6 juni i Hembygdsgården i Lagan 2011

I samband med nationaldagsfirandet, utsåg

...

Lagans

LAGANS SAMHÄLLSFÖRENINGS

KULTURPRIS 2010

Tilldelas

Siv Swensson och Hjördis Ingman.

 

ulturpristagarna har visat stort engagemang i arbetet på Lagans bibliotek.

...

På Lucia-dagen mottog styrelsen sitt pris vid fullmäktigemötet

 

Styrelsen för Lagans

...
...