projekt LUGNA GATAN

Målsättningen med projektet är att förvandla Storgatan från att vara en genomfartsled för 24m 60 tons långtradare och timmerbilar höga som hus, och 30 000 liters gödseltunnor i 50km. Och där Storgatan proppas igen vid varje avstängning på grund av olycka på E4an.

Till en trivsam Stadsgata med planteringar, lugn personbilstrafik i 30/40km och Juldekorationer. Där barn och personer med rullator kan passera tryggt på lämpligt placerade övergångsställen. Till en Stadsgata som administreras av Ljungby kommun, som vi kan påverka, i stället för en anonym byråkratisk koloss som Trafikverket.

För att åstadkomma detta måste dels Västergatan förlängas till Ljungbyvägen vid WIMA, dels en vändplats byggas vid södra änden av Industrigatan. Eftersom Trafikverket vägrar att ens delfinansiera Västergatan måste den bekostas av kommunen. Det kan därför vara intressant

att jämföra med den nybyggda Söderleden i Ljungby. Samhällsnyttan för Lagan till en kost-nad av 20 miljoner för projektet LUGNA GATAN måste rimligtvis bli större än nyttan av 58 miljoner för Söderleden. I Ljungby finns ju ett acceptabelt alternativ längs genomfarts leder som Kungsgatan för trafiken mot Liatorp.

Vändplatsen vid södra änden av Industrigatan är en viktig del av projektet, med den behöver ingen trafik till och från företagen ledas upp på Storgatan. 

Bakom projekt LUGNA GATAN står stora delar av Lagan i form av privatpersoner, föreningar och företag. Vi har bildat en kommitte, VISIONBERGA, som samordnar aktionerna och håller kontakten med invånarna. Vi tror att projektet LUGNA GATAN är viktigt för att göra skillnad och att göra LAGAN till ett trivsamt samhälle. Och vi tror att alla kan ställa sig bakom intentionen med projektet, som är en början på en rad förändringar som vi hoppas ska göra BERGA till en levande bygd.

 

Stöd VISION BERGA med din namnunderskrift, tillsammans är vi starka!